Materská škôlka v štátoch strednej Európy  znamená predškolské zariadenia pre deti od 3 do 6 rokov. V mnohých iných krajinách sa nazýva „kindergarten“ (z nemčiny – „záhrada pre deti“) a označuje prvý stupeň vzdelania pre deti v triede nultá úroveň. Teda tento termín v niektorých krajinách označuje súčasť formálneho školského systému, zatiaľ čo v iných krajinách môže znamenať predškolské zariadenie alebo Opatrovateľská starostlivosť. Dôsledkom bolo, že sa deti predškolského veku značne zaťažovania, neboli na školu zrelé ani pripravené a v mnohých prípadoch sa u nich prejavovali značné psychické problémy.
 
 

Nenásilná forma učenia

Materská škôlka bola tzv. Opatrovny, ktorá začala vznikať v 1. polovici 19. stor. z dôvodu rozšírenia manufaktúrnej výroby, do pracovného procesu boli zaradené aj ženy – matky a tak sa predškolské deti potulovali bez dozoru po okolí, zaradili sa do rôznych žebráckých gangov alebo umierali na zranenia. V Čechách http://www.e-chalupy.cz/ubytovani_jizni_cechy_dovolena.php bol priekopníkom opatrovieň Jan Svoboda (1803 – 1844). V roku 1832 založil „vzornú opatrovny“ v Prahe na Hrádku pod Emauzy. Pomocou hier, riekaniek a spevu vštepoval trojročným až šesťročným deťom nenásilnou formou morálne zásady a učil ich základom čítania, písania aj nemčiny.

Ohodnoťte příspěvek