Kvalitně zpracovaný firemní informační systém je základem pro úspěšnost společnosti. To si pamatujte. A nejde pouze o slova. Šíříte ve své společnosti data, která potřebujete k plánování a rozhodování ve společnosti? Máte jasně daná oprávnění, kdo a jak s nimi bude nakládat? Pracuje Vaše soustava se souhrnem údajů uvnitř společnosti efektivně? Pokud neví některý zaměstnanec, co má dělat, pak je Váš vnitřní řád špatný. Měli byste s ním vbrzku něco udělat. Ač se to nezdá, nedostatečný tok údajů brání v plynulosti života společnosti.

Složitější zásah pomůže

Asi to bude chtít změnu. Jestliže svou společnost chcete řídit efektivně, pak musíte zajistit tok údajů tak, aby každý ve společnosti věděl, co má dělat, ale také kdy a jak má dělat. Každý zaměstnance by měl mít přístup k údajům, které ke své pracovní činnosti potřebuje znát. Vy, jako manažer společnosti, byste měl mít přístup naopak ke všem údajům, abyste mohl plánovat a rozhodovat o dalších postupech. Abyste společnost mohl řídit efektivně, a to se zpětnou vazbou. Změnou jenom získáte.

Dejte si do pořádku strukturu informací
4 (80%)1